ruro
Suntem pe Viber!
+373 (79) 00 97 00

Primește o consultație gratuită din orice colț al lumii!

Programul Prima Casă

OkeyImobil

Viitorul este acasă!

Viitorul este acasă!<

Prin programul ”Prima Casă”, statul dorește să sprijine în mod direct pe toți cei care se află în fața achiziționării unei locuințe. Modalitatea de realizare a programului este făcută prin intermediul garanției de stat, ceea ce face ca acest produs să fie mai accesibil tinerilor în comparație cu alte credite imobiliare. Programul este aplicabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova și are un caracter social.

Condiții de eligibilitate

 • Prima Casă

 • Prima Casă 2

  *pentru bugetari
 • Prima Casă 3

  *programul urmează a fi aprobat

Vârsta cuprinsă între 18 și 45 de ani.

Beneficiarul nu deține în proprietate exclusivă sau comună nicio locuință.

Programul este disponibil tuturor persoanelor, indiferent de sectorul de activitate.

Beneficiarul este cetățean al Republicii Moldova, este angajat și dispune de venituri oficiale.

Beneficiarul dispune de cel puțin 10% din prețul locuinței.

Prețul locuinței prin intermediului programului nu trebuie sa depășească 1 milion de lei.

Vârsta cuprinsă între 18 și 45 de ani.

Beneficiarul nu deține în proprietate exclusivă sau comună nicio locuință.

Programul este disponibil doar persoanelor ce activează în sectorul bugetar.

Beneficiarul este cetățean al Republicii Moldova, este angajat și dispune de venituri oficiale.

Beneficiarul dispune de cel puțin 10% din prețul locuinței.

Prețul locuinței prin intermediului programului nu trebuie sa depășească 600 mii de lei.

Proiectul „Prima Casă 3”, un program de sprijin financiar pentru procurarea locuințelor de către familiile cu copii. Proiectul „Prima Casă 3”, presupune compensarea treptată din Bugetul de Stat a creditului ipotecar, de la 10 până la 100%, în funcție de numărul copiilor în familie.

Astfel, familiile cu un copil pot obține 10 la sută compensație din suma creditului ipotecar, cu doi copii – 20 la sută, cu trei copii – 50%. Familiile cu patru copii pot conta pe 100% compensații din suma împrumutului. Plățile urmează să fie achitate în decurs de 18 ani.

Vârsta cuprinsă între 18 și 45 de ani.

Beneficiarul nu deține în proprietate exclusivă sau comună nicio locuință.

Programul este disponibil tuturor persoanelor, indiferent de sectorul de activitate.

Beneficiarul este cetățean al Republicii Moldova, este angajat și dispune de venituri oficiale.

Beneficiarul dispune de cel puțin 10% din prețul locuinței.

Prețul locuinței prin intermediului programului nu trebuie sa depășească 1 milion de lei.

Informații adiționale

Condițiile de creditare

Vor fi acceptate pentru finanțare doar locuințele finisate, date în exploatare și înregistrate în Registrul bunurilor imobile al ÎP ”Agenția Servicii Publice” până la momentul depunerii cererii de creditare.

 • Creditele sunt acordate de bănci numai în valută națională (lei moldovenești, MDL);
 • Plafonul maxim pentru prețul locuinței este de 1 mil. MDL;
 • Avansul inițial al beneficiarului este de cel puțin 10% din valoarea totală a locuinței;
 • Statul va oferi garanții în valoare de 50% din soldul creditului;
 • Rata maximă a dobânzii efective poate fi vizualizată la rubrica (Costul creditului)
 • Durata maximă a creditului este de 25 de ani.

Creditul va fi rambursat în întregime până în momentul expirării contractului de credit cu posibilitatea achitării anticipate. În acest caz, banca nu va percepe taxe, comisioane sau dobânzi suplimentare.

Nu se percep comisioane de rambursare anticipată.

Beneficiarul poate îndeplini și alte condiții specifice prevăzute de normele interne de creditare ale băncii participante la Program.

Obținerea creditului

Pentru a beneficia de programul de stat ”Prima Casă”, clienții trebuie să se adreseze uneia dintre băncile participante (Moldindconbank, VictoriaBANK, MAIB, Mobiasbanca, Eximbank)

Clientul depune pachetul de documente necesare la bancă în vederea analizării dosarului de credit. Dacă banca aprobă, ea expediază electronic Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) informațiile despre eligibilitatea clientului și despre locuința care urmează a fi ipotecată, în vederea obținerii garanției din partea statului. ODIMM analizează cererea, după care poate aproba, respinge sau retrimite dosarul la bancă, în cazul în care nu este complet sau a fost completat greșit. Fondul va informa banca în decurs de 5 zile despre decizia luată.

În cazul în care ODIMM aprobă dosarul, are loc semnarea contractului de credit între bancă și client. La fel, este semnat contractul de garantare de stat între ODIMM și bancă, contractul de acordare a garanției de stat între ODIMM și beneficiar, precum și contractul de ipotecă între toate cele trei părți: ODIMM, bancă și client.

Costurile creditului

Creditul obținut prin intermediul programului de stat ”Prima Casă” are următoarele costuri:

Rata maximă efectivă a dobânzii – va fi calculată din rata de referință anunțată de BNM pentru acest program (calculată ca rata medie ponderată ale dobânzilor la depozitele noi atrase în lei, cu termenul de 6-12 luni) + o marjă maximă de 3% (va fi precizată anual de Guvern) + comisionul de garantare de până la 0,5% anual din soldul garanției de stat.

Comision unic de acordare a finanțării nu mai mare de 1% din valoarea creditului. Băncile nu vor percepe alte taxe adiționale.

Prima de asigurare a imobilului.

Notă: Rata maximă a dobânzii efective va fi publicată de ODIMM o dată la 6 luni. Cu 10 zile până la modificarea ratei, banca va informa clientul în scris sau prin poșta electronică despre acest lucru. Modificarea ratei maxime a dobânzii efective va fi obligatorie pentru bănci doar în cazul micșorării ratei de referință a BNM.

Băncile sunt obligate să mențină aceste condiții pe toată durata contractului de credit. Spre deosebire de un împrumut obișnuit, ipoteca va fi instituită în proporție de 50% în favoarea statului și restul de 50% în favoarea băncii.

Garanția de stat

După acordarea creditului de către bănci, locuința procurată în cadrul programului va fi gajată în proporție de câte 50% în beneficiul statului și a băncii.

În cazul în care clientul intră în incapacitatea de plată a creditului, va fi activată garanția de stat.

Notă: Aici garanția de stat nu este altceva decât un angajament asumat de stat (reprezentat de Ministerul Finanțelor) de a plăti la scadență obligațiile neonorate de către clientul programului ”Prima Casă”. Ulterior, sumele achitate de stat vor fi recuperate în urma vânzării imobilului care a fost procurat în cadrul programului, iar în caz de insuficiență – prin decizia Ministerului Finanțelor cu titlu de document executoriu.

Documente necesare

Pentru a obține un credit ipotecar ”Prima Casă”, solicitantul trebuie să prezinte următoarele acte:

 • cerere de acordare a creditului în cadrul Programului semnată de solicitant;
 • cerere de acordare a garanției în cadrul Programului semnată de solicitant;
 • buletinul de identitate a solicitantului, buletinul de identitate al soţului/soţiei, după caz;
 • adeverinţa de venit proprie a solicitantului, a soţului/soţiei, după caz;
 • carnetul de muncă şi/sau contractul individual de muncă sau licenţa pentru activitate profesională, proprie şi a soţului/soţiei, după caz;
 • extras valabil din Registrul Bunurilor Imobile pentru locuința care urmează a fi procurată prin intermediul Programului precum și certificat privind lipsa datoriilor eliberat de Serviciul Fiscal de Stat;
 • certificat eliberat de Agenția Serviciilor Publice care confirmă faptul că beneficiarul, soțul/soția beneficiarului nu dețin în proprietate exclusivă sau comună în devălmășie cu soţul/soţia nici o locuinţă în decursul ultimelor 12 luni până la data solicitării certificatului;
 • alte documente care confirmă provenența veniturilor oficiale nete;
 • raport de evaluare a locuinței care urmează a fi procurată, de la o companie de evaluare licențiată.

Persoanele care obțin alte venituri din chirii, dividende și activități independente trebuie să prezinte documentele specifice care dovedesc obținerea acestor venituri.

În funcție de situația imobilului achiziționa, băncile pot cere ulterior și documente suplimentare față de cele solicitate inițial.

Taxe de stat

În scopul asigurării accesului persoanelor fizice la achiziția unei locuințe prin contractarea de credite bancare parțial acoperite de stat, în special pentru familiile tinere, s-a recurs la modificarea unor taxe de stat.

Taxa de stat pentru autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare a imobilelor, procurate prin intermediul programului de stat ”Prima Casă”, este de 0,1% din prețul contractului, dar nu mai puțin decât valoarea indicată în registrul bunurilor imobile.

Taxa de stat pentru autentificarea contractelor de ipotecă încheiate în cadrul programului este în mărime de 50 lei.

Imobile eligibile