ruro
Suntem pe Viber!
+373 (79) 00 97 00

Primește o consultație gratuită din orice colț al lumii!

Acte necesare pentru vânzarea unui apartament

Vrei să vinzi un apartament în Chișinău sau în orce altă regiune din Republica Moldova ? Ală de ce acte ai nevoie cînd te vei prezenta în biroul notarului ca procesul de vânzare – cumpărare să se desfășoare rapid și fără obstacole.

1. Actul de proprietate asupra bunului imobil
Este documentul ce dovedește deținerea dreptului de proprietate și modul în care a fost obținut. Ca urmare actul de proprietate poate fi obținut în baza următoarelor documente:
• Contractul de vânzare-cumpărare;
• Contractul de donație;
• Contractul de schimb;
• Certificat de moștenitor, obținut în urma succesiunii la notar;
• Proces – verbal de recepție finală (contract de investiție);
• Hotărârea instanței de judecată etc.

2. Extrasul din Registrul bunurilor imobile
Extrasul de carte funciară este actul eliberat de către organul cadastral teritorial ce conține datele despre proprietarul imobilului, suprafața, actul de proprietate al vânzătorului asupra bunului, prezența sau lipsa grevărilor și interdicțiilor.

3. Actul de evaluare
Acest document este eliberat contra cost de către organul cadastral teritorial ce conține datele despre valoarea imobilului estimată în scopul impozitării.

4. Actul de identitate al vânzătorului
Buletinul de identitate valabil pentru semnarea contractului de vânzare a apartamentului. O carte de identitate expirată sau deteriorată poate cauza amânarea tranzacției.

5. Procura autentificată notarial
În cazul în care vânzătorul va fi reprezentat de o persoană terţă la încheierea contractului de vânzare-cumpărare. Procura trebuie să fie apostilată și tradusă în limba română  în care să fie indicat expres dreptul de a vinde și datele de identificare a bunului imobil (nr. cadastral, adresa etc.) legalizată de notarul din Republica Moldova.

6. Acte suplimentare în cazul vânzării unui apartament în curs de construire
Potrivit art. 36 din Legea nr. 246 din 15.11.2018 privind procedura notarială, la autentificarea contractului de vânzare-cumpărare a imobilelor în curs de construire, notarul verifică datele din registrele de publicitate, ținute în formă electronică, conform art. 17 alin. (2), privind imobilul în curs de construire, terenul pe care-l grevează construcția, titularii drepturilor asupra acestora, iar părțile prezintă următoarele acte, în măsura în care registrele de publicitate nu conțin informații despre ele:
• autorizația de construire,
• documentele care confirmă dreptul de proprietate sau superficie asupra terenului,
• declarația în condominiu,
• alte acte, după caz.

Așadar, acum că știi care sunt actele necesare pentru vânzarea apartamentului, poți începe pregătirile. Dacă ai nevoie de consultanță și de ajutor nu ezita să contacteazi agenții imobiliari O’Key Imobil +373 79009700.